Payment centers

LARC Offices Who can pay?

LARC Corporate Center, KM 65 Manila South Road, Purok 5 Maahas, Los Baños, Laguna

Los Baños and Bay concessionaires (mga konsesyunaryo sa Los Baños atBay)

LARC Calauan Extension Office, Marfori Ave., Prinza, Calauan, Laguna

Calauan, Victoria and Nagcarlan concessionaires (mga konsesyunaryo sa Calauan, Victoria at Nagcarlan)

Accredited Payment Centers
LARC WEBSITE BAYAD CENTER EC PAY USSC
TOUCHPAY TRUE MONEY RD PAWNSHOP(BATONG MALAKI LOSBANOS) GCASH

MAYA

SM WESTERN UNION UNIFIED
RAQUEL PAWNSHOP 7-11 NATIONWIDE PERA HUB BAYAD CENTER APP
SHOPEE
Accredited Banks


Country Builders Bank, Inc., Los Baños, Laguna

Concessionaires with account numbers beginning with011 to 133
(mga konsesyunaryo na may account numbers na nagsisimula sa 011 hanggang 133)


Plan Bank, Los Baños, Laguna

Account numbers beginning with 151 to 193, 201 to 208, 333, 335, 341 to 343
(mga konsesyunaryo na may account numbers na nagsisimula sa 151 hanggang 193, 201 hanggang 208, 333, 335, 341 hanggang 343)


Ormon Bank, Bay, Laguna
Account numbers beginning with 301 to 306, 308, 309, 317
(mga konsesyunaryo na may account numbers na nagsisimula sa 301 hanggang 306, 308, 309, 317)


Rural Bank of Bay, Inc.
Account numbers beginning with 218 to 339
(mga konsesyunaryo na may account numbers na nagsisimula sa 218 hanggang 339)


Plan Bank, Bay, Laguna

Concessionaires with account numbers beginning with 311 to 314, 316, 318, 319, 321 to 323, 329, 351 to 353
(mga konsesyunaryo na may account numbers na nagsisimula sa 311 hanggang 314, 316, 318, 319, 321 hanggang 323, 329, 351 hanggang 353)Rural Bank of Calauan, Inc.

Account numbers beginning with 411 to 419, 421 to 428, 431 to 435, 501 to 502, 611 to 615
(mga konsesyunaryo na may account numbers na nagsisimula sa 411 hanggang 419, 421 hanggang 428, 431 hanggang 435, 501, 502, 611 hanggang 615)

PNB
All LARC concessionaires (Lahat ng konsesyunaryo ng LARC)


Robinsons Bank

All LARC concessionaires (Lahat ng konsesyunaryo ng LARC)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com