Payment centers

LARC Offices Who can pay?
LARC Corporate Center, KM 65 Manila South Road, Purok 5 Maahas, Los Baños, Laguna Los Baños and Bay concessionaires (mga konsesyunaryo sa Los Baños at Bay)
LARC Calauan Extension Office, Marfori Ave., Prinza, Calauan, Laguna Calauan, Victoria and Nagcarlan concessionaires (mga konsesyunaryo sa Calauan, Victoria at Nagcarlan)
Accredited Payment Centers
Palawan Pawnshop and Palawan Express Padala (Accredited only) All LARC concessionaires (Lahat ng konsesyunaryo ng LARC)
7-Eleven stores nationwide All LARC concessionaires (Lahat ng konsesyunaryo ng LARC)
RD Pawnshop, Batong Malake, Los Baños, Laguna (Accredited only) All LARC concessionaires (Lahat ng konsesyunaryo ng LARC)
Touchpay All LARC concessionaires (Lahat ng konsesyunaryo ng LARC)
Bayad Center All LARC concessionaires (Lahat ng konsesyunaryo ng LARC)
ECPAY All LARC concessionaires (Lahat ng konsesyunaryo ng LARC)
Western Union (Accredited only) All LARC concessionaires (Lahat ng konsesyunaryo ng LARC)
GCash All LARC concessionaires (Lahat ng konsesyunaryo ng LARC)
LBC (Accredited only) All LARC concessionaires (Lahat ng konsesyunaryo ng LARC)
True Money (Accredited only) All LARC concessionaires (Lahat ng konsesyunaryo ng LARC)
USSC (Accredited only) All LARC concessionaires (Lahat ng konsesyunaryo ng LARC)
Accredited Banks
Country Builders Bank, Inc., Los Baños, Laguna Concessionaires with account numbers beginning with 011 to 133 (mga konsesyunaryo na may account numbers na nagsisimula sa 011 hanggang 133)
Plan Bank, Los Baños, Laguna Account numbers beginning with 151 to 193, 201 to 208, 333, 335, 341 to 343 (mga konsesyunaryo na may account numbers na nagsisimula sa 151 hanggang 193, 201 hanggang 208, 333, 335, 341 hanggang 343)
Ormon Bank, Bay, Laguna Account numbers beginning with 301 to 306, 308, 309, 317 (mga konsesyunaryo na may account numbers na nagsisimula sa 301 hanggang 306, 308, 309, 317)
Rural Bank of Bay, Inc. Account numbers beginning with 218 to 339 (mga konsesyunaryo na may account numbers na nagsisimula sa 218 hanggang 339)
Plan Bank, Bay, Laguna Concessionaires with account numbers beginning with 311 to 314, 316, 318, 319, 321 to 323, 329, 351 to 353 (mga konsesyunaryo na may account numbers na nagsisimula sa 311 hanggang 314, 316, 318, 319, 321 hanggang 323, 329, 351 hanggang 353)
Rural Bank of Calauan, Inc. Account numbers beginning with 411 to 419, 421 to 428, 431 to 435, 501 to 502, 611 to 615 (mga konsesyunaryo na may account numbers na nagsisimula sa 411 hanggang 419, 421 hanggang 428, 431 hanggang 435, 501, 502, 611 hanggang 615)
BPI All LARC concessionaires (Lahat ng konsesyunaryo ng LARC)
PNB All LARC concessionaires (Lahat ng konsesyunaryo ng LARC)