Staggered Payment

Upang maibsan ang inyong bayarin sa inyong water bills mula Marso 1 – Mayo 29, 2020, minabuti ng LARC na magkaroon ng dalawa, tatlo, hanggang apat na buwang staggered payment.

Ang penalty para sa kasalukuyang bill ay hindi isasama kung ang kasalukuyang bill at buwanang dues ay binabayaran bago o sa araw ng due date. I-download at sagutan ang staggered payment form, ipasa sa LARC Customer Service at hintaying maproproseso sa loob ng pitong araw (working business days).

Hangad po namin ang inyong kaligtasan. Maraming salamat po!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com